ตอนนี้ ตอนนั้น

posted on 21 Mar 2010 02:36 by sleepper

ฉันอยู่ตรงนี้..
เธออยู่ตรงนั้น...

ฉันกำลังมองเวลานี้..
เธอกำลังมองเวลานั้น...

ฉันกำลังจะนอน..
เธอกำลังจะกิน.......

ฉันรอวันที่เราอยู่ด้วยกัน เวลาเท่ากัน ทำอะไรพร้อมๆกัน.................................... ..
เธอก็คงคิดเหมือนกัน............................................................................ ..


edit @ 21 Mar 2010 02:45:15 by sleepper

Comment

Comment:

Tweet

angry smile

เศร้าน้อ

#2 By Fantasier CS4 on 2010-03-21 07:02

เรามีเวลาเท่ากัน

แต่กลับใช้ได้ไม่เท่ากัน....