เวลากำลังเดินทาง
ฉันกำลังเติบโต

เช่นเดียวกับความคิดถึง..ที่กำลังเดินทางและเติบโต

Comment

Comment:

Tweet

คนเราจะโตจากประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอะนะconfused smile

#1 By Brave Sheep on 2010-03-29 15:57